Contractele de inchiriere nu sunt standard, difera de la caz la caz, insa trebuie sa contina cateva informatii de baza. Acest contract nu necesita autentificare la notar, putand fi redactat olograf sau electronic, insa semnarea olografa este obigatorie daca persoana nu detine semnatura electronica.

Informatii de baza
- Obiectul contractului
- Durata contractului
- Pretul inchirierii, modalitatea de plata
- Garantia
- Obligatiile proprietarului
- Obligatiile chiriasului
- Incetarea contractului

Informatii minimale contract de inchiriere:
PARTILE CONTRACTANTE
Aceasta rubrica va contine datele proprietarului/proprietarilor si datele chiriasului/chiriasilor, atat date personale cat si de contact.

PRETUL INCHIRIERII, MODALITATEA DE PLATA
Dupa negocierea chiriei, aici vor fi trecute toate detaiile de plata cum ar fi: suma chiriei, moneda de plata, data platii, eventuale garantii etc. Modificarea pretului poate fi facuta doar daca se specifica anumite clauze, printr-o anexa.

DURATA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE
Bine inteles una din cele mai importante parti, perioada de contractare. De obicei se specifica anutarea cu cateva zile (min 30) inainte de parasire a proprietatii.

OBLIGATIILE PROPRIETARULUI
Aici vor fi trecute obicatiile proprietarului, cum ar fi asigurarea unui imobil in stare locuibila.

OBLIGATIILE CHIRIASULUI
Partea cea mai importanta pentru proprietar este aceasta rubrica, deoarece aici poate specula eventuale probleme cum ar fi: pastrarea bunurilor, pastrarea cladirii in starea initiala etc.

RASPUNDEREA PARTILOR CONTRACTANTE
Pentru neplata chiriei in termenele contractuale sau incalcarea oricarei clauze din acest contract, proprietarul poate solicita unilateral rezilierea contractului si evacuarea chiriasului. Neplata facturilor de utilitati in termenul scadent atrage rezilierea de drept a contractului, fara notificare si fara interventia instantelor judecatoresti ori indeplinirea vreunei alte formalitati, cu consecinta retinerii de catre proprietar a garantiei achitate de catre chirias.

LITIGII
Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contractor pot fi solutionate pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord vor fi solutionate de instantele de judecata competente.

ALTE CLAUZE
Daca proprietarul sau chiriasul doreste sa introduca anumite clauze aici o poate face, insa nu poate introduce clauze abuzive deoarece ele vor putea fi atacate in instanta.

Despre Proiect

Cursul zilei pentru chirii

Cu o experienta de peste 10 ani in domeniul Bancar si peste 3 ani in domeniul imobiliar, am decis sa ma implic intr-un proiect pe cat de greu, atat de util in domeniul imobiliar si anume implementarea unui curs zilnic pentru chirii. Pe scurt folosind inteligenta artificiala vom analiza toate proprietatile oferite spre inchiriere si vom stabili pretul mediu al chiriei oferite. Acest instrument va fi util atat pentru chiriari cat si pentru proprietari.